Obaveštenje za medije

Obaveštavamo vas da je rok za akreditovanje za medije istekao dana 20. maja 2013. godine.

LOC Press Officer
Jana Todorović